"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 13 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 62 ครั้ง

เดือนนี้: 75 ครั้ง

ปีนี้: 6,002 ครั้ง

 
 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 053-763543, 053-763256

 

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ คืออะไรคะ

ตอบ:  ” สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน อบต.ห้วยไคร้น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาก้าวไกล”

 

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ:   เวลา 8:30 น. ถึง 16.30 น.

 

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ แจกเบี้ยยังชีพวันที่เท่าไหร่ค่ะ

ตอบ:   ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

 

มาจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน   ได้แก่

  • คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
  • สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
  • สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
  • กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

4.1  หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่

4.2  สําเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
4.3  แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ ใกล้เคียงโดยสังเขป

  • หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
  • สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
  • กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า   แผ่นซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่น วีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง  ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาต  หรือ  หนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือ ให้เช่า หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
  • กรณีประกอบพาณิชยกิจการคมาอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วย อัญมณี ให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน   โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้

 

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 279336 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2020 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::