"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน""
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
E-Service
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
ติดต่อ อบต.
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
งานสาธารณสุข
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 61 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 91 ครั้ง

เดือนนี้: 1,794 ครั้ง

ปีนี้: 19,053 ครั้ง

 
 
แสดงผล หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 7
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 7

มี 1 รูป เปิดดู 7 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 6
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 6

มี 3 รูป เปิดดู 6 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 5
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 5

มี 1 รูป เปิดดู 8 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 4
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 4

มี 1 รูป เปิดดู 3 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 3
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 3

มี 3 รูป เปิดดู 5 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 2

มี 4 รูป เปิดดู 5 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 1

มี 3 รูป เปิดดู 6 ครั้ง
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

มี 4 รูป เปิดดู 6 ครั้ง
 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน โดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านพร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน โดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านพร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับประชาชน

มี 5 รูป เปิดดู 33 ครั้ง
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ 2564
อบต.ห้วยไคร้ จัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยให้อาสาม้ครปศุสัตว์และ อสม.ร่วมกันออกดำเนินกิจกรรม
อบต.ห้วยไคร้ จัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยให้อาสาม้ครปศุสัตว์และ อสม.ร่วมกันออกดำเนินกิจกรรม

มี 9 รูป เปิดดู 45 ครั้ง
 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพในเขต อบต.ห้วยไคร้ หลักสูตรการทำขนมจีบและซาลาเปา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพในเขต อบต.ห้วยไคร้ หลักสูตรการทำขนมจีบและซาลาเปา เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ว่างงานและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้มีการอาชีพเสริมและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณค่า สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายให้กับครอบครัว โดยได้การฝึกอบรมให้ความรู้โดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง การทำขนมจีบ การทำซาลาเปา ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี ในเขต อบต.ห้วยไคร้
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพในเขต อบต.ห้วยไคร้ หลักสูตรการทำขนมจีบและซาลาเปา เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ว่างงานและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้มีการอาชีพเสริมและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณค่า สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายให้กับครอบครัว โดยได้การฝึกอบรมให้ความรู้โดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง การทำขนมจีบ การทำซาลาเปา ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี ในเขต อบต.ห้วยไคร้

มี 14 รูป เปิดดู 35 ครั้ง
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในเขต อบต.ห้วยไคร้ กิจกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์
เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ห้วยไคร้ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในเขต อบต.ห้วยไคร้ กิจกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยได้มีการให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้ เช่น ดอกชบาหลวง ดอกข่า ดอกกุหลาบหนู ทั้งนี้ยังมีฝึกการเข้าช่อดอกไม้ประดิษฐ์ การแก้ไขชิ้นงานที่ผิดพลาดรวมทั้งการจัดดอกไม้ การตกแต่งเวทีการแสดง การจัดซุ้มทางเข้างานมงคล
เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ห้วยไคร้ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในเขต อบต.ห้วยไคร้ กิจกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยได้มีการให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้ เช่น ดอกชบาหลวง ดอกข่า ดอกกุหลาบหนู ทั้งนี้ยังมีฝึกการเข้าช่อดอกไม้ประดิษฐ์ การแก้ไขชิ้นงานที่ผิดพลาดรวมทั้งการจัดดอกไม้ การตกแต่งเวทีการแสดง การจัดซุ้มทางเข้างานมงคล

มี 8 รูป เปิดดู 34 ครั้ง
 การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ โดยสำนักปลัด อบต.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการทั้งในและนอกพื้นที่ตำบล ได้ลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนชุมชนสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ2565) โดยลงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์ของทุกหมู่บ้าน
ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ โดยสำนักปลัด อบต.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการทั้งในและนอกพื้นที่ตำบล ได้ลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนชุมชนสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ2565) โดยลงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์ของทุกหมู่บ้าน

มี 9 รูป เปิดดู 105 ครั้ง
 โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มี 10 รูป เปิดดู 88 ครั้ง
 การตรวจร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร
อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไคร้ ได้ดำเนินการตรวจร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่ผ่านการอบรมในโครงการ เพื่อเก็บตัวอย่างอาหารมาตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น โดยใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (บอแรกซ์/ฟอร์มาลีน/สารฟอกขาว/สารกันรา/Sl2) เพื่อที่จะได้มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) สำหรับสถานประกอบการร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร แผงลอยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไคร้ ได้ดำเนินการตรวจร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่ผ่านการอบรมในโครงการ เพื่อเก็บตัวอย่างอาหารมาตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น โดยใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร (บอแรกซ์/ฟอร์มาลีน/สารฟอกขาว/สารกันรา/Sl2) เพื่อที่จะได้มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) สำหรับสถานประกอบการร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร แผงลอยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

มี 9 รูป เปิดดู 66 ครั้ง
 โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (สำหรับผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย และปฏิบัติได้ตามข้อกำหนด/มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ในวันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (สำหรับผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย และปฏิบัติได้ตามข้อกำหนด/มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ในวันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้

มี 10 รูป เปิดดู 51 ครั้ง
 โครงการอบรมเพื่อพัมนาศักยภาพคณะกรรมการฯ
ฝ่ายเลขานุการกองทุน สปสช.อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัมนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เวียงเชียงของ จ.เชียงราย
ฝ่ายเลขานุการกองทุน สปสช.อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัมนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เวียงเชียงของ จ.เชียงราย

มี 8 รูป เปิดดู 91 ครั้ง
 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต อบต. ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ในวันที่ 11 กันยายน 2563
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต อบต. ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ในวันที่ 11 กันยายน 2563

มี 10 รูป เปิดดู 69 ครั้ง
 โครงการการประเมินภาวะโภชนาการ และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ศพด.อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดอบรมโครงการการประเมินภาวะโภชนาการ และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ในวันที่ 9 กันยายน 2563
ศพด.อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดอบรมโครงการการประเมินภาวะโภชนาการ และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ในวันที่ 9 กันยายน 2563

มี 10 รูป เปิดดู 75 ครั้ง
 โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กเล็ก
ศพดอบต.ห้วยไคร้ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน 2 - 5 ปี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563
ศพดอบต.ห้วยไคร้ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน 2 - 5 ปี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563

มี 10 รูป เปิดดู 61 ครั้ง
 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อบต.ห้วยไคร้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงหันมาออกกำลังกายและหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยได้กำหนดปั่นจักยานเพื่อสุขภาพรวมระยะทาง 18.51 กิโลเมตร
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อบต.ห้วยไคร้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงหันมาออกกำลังกายและหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยได้กำหนดปั่นจักยานเพื่อสุขภาพรวมระยะทาง 18.51 กิโลเมตร

มี 10 รูป เปิดดู 172 ครั้ง
 โครงการประเพณีเดิน วิ่ง รักษ์ดอยตุงเพิ่มแต้มบุญร่วมพัฒนาทางเดินจาริกแสวงบุญ ประจำปี 2563
อบต.ห้วยไคร้ ได้ดำเนินการจัดโครงการประเพณีเดิน วิ่ง รักษ์ดอยตุงเพิ่มแต้มบุญร่วมพัฒนาทางเดินจาริกแสวงบุญ ประจำปี 2563 เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายคือวัดพระธาตุดอยตุงมีทัศนยภาพที่สวยงาม ส่งผลต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงได้ดำเนินการเก็บขยะตลอดทางเดินจาริกแสวงบุญ รณรงค์ให้ประชาชนและผู้ร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการหลังเสร็จงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
อบต.ห้วยไคร้ ได้ดำเนินการจัดโครงการประเพณีเดิน วิ่ง รักษ์ดอยตุงเพิ่มแต้มบุญร่วมพัฒนาทางเดินจาริกแสวงบุญ ประจำปี 2563 เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายคือวัดพระธาตุดอยตุงมีทัศนยภาพที่สวยงาม ส่งผลต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงได้ดำเนินการเก็บขยะตลอดทางเดินจาริกแสวงบุญ รณรงค์ให้ประชาชนและผู้ร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการหลังเสร็จงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

มี 7 รูป เปิดดู 85 ครั้ง
 กิจกรรมวิ่ง ปั่น 2002 ปีสืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุงปี 2563
อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการบริหารจัดการขยะในงานกิจกรรมวิ่ง ปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยได้จัดกิจกรรมในวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยในงานดังกล่าวทางอบต.ห้วยไคร้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการไม่เพิ่มขยะในสถานที่ท่องเที่ยว
อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการบริหารจัดการขยะในงานกิจกรรมวิ่ง ปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยได้จัดกิจกรรมในวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยในงานดังกล่าวทางอบต.ห้วยไคร้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการไม่เพิ่มขยะในสถานที่ท่องเที่ยว

มี 12 รูป เปิดดู 80 ครั้ง
 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกอย่างเป็นระบบ (กิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด
วันที่ 29 กันยายน 2563 นายก อบต.ห้วยไคร้ ได้มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับครัวเรือนและหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดปริมาณขยะได้อย่างถูกต้อง
วันที่ 29 กันยายน 2563 นายก อบต.ห้วยไคร้ ได้มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับครัวเรือนและหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดปริมาณขยะได้อย่างถูกต้อง

มี 10 รูป เปิดดู 85 ครั้ง
 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกอย่างเป็นระบบ (กิจกรรมการออกตรวจประเมินประกวดการจัดการข
วันที่ 24 กันยายน 2563 อบต.ห้วยไคร้ นำโดยนายดวงดี หลวงเทพ รองนายก อบต. ได้ออกประเมินการประกวดการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ครัวเรือนและหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
วันที่ 24 กันยายน 2563 อบต.ห้วยไคร้ นำโดยนายดวงดี หลวงเทพ รองนายก อบต. ได้ออกประเมินการประกวดการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ครัวเรือนและหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

มี 10 รูป เปิดดู 71 ครั้ง
 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกอย่างเป็นระบบ (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้)
วันที่ 22 กันยายน 2563 อบต.ห้วยไคร้ ได้นำกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมการอบรมการทำกระถางจากขุยมะพร้าวตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกอย่างเป็นระบบ ณ วัดหนองปึ๋ง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
วันที่ 22 กันยายน 2563 อบต.ห้วยไคร้ ได้นำกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมการอบรมการทำกระถางจากขุยมะพร้าวตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกอย่างเป็นระบบ ณ วัดหนองปึ๋ง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

มี 10 รูป เปิดดู 96 ครั้ง
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบริหารขยะในท้องถิ่นด้วยแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste)
วันที่ 5 ส.ค. 2563 นำโดยนายกประสิทธิ์ พุฒซื่อ นายกอบต.ห้วยไคร้ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบริหารขยะในท้องถิ่นด้วยแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สายและจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรนางสาวจันทร์หอม สมคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เทศบาลตำบลแม่สาย
วันที่ 5 ส.ค. 2563 นำโดยนายกประสิทธิ์ พุฒซื่อ นายกอบต.ห้วยไคร้ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบริหารขยะในท้องถิ่นด้วยแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สายและจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรนางสาวจันทร์หอม สมคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เทศบาลตำบลแม่สาย

มี 10 รูป เปิดดู 90 ครั้ง
 การร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติ อบต.ห้วยไคร้
อบต.ห้วยไคร้ จัดประชุมเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ภารกิจ ทบทวน ปรับปรุงข้อบัญญัติ อบต.ห้วยไคร้ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน ประธาน อสม. ประธานประชาคม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
อบต.ห้วยไคร้ จัดประชุมเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ภารกิจ ทบทวน ปรับปรุงข้อบัญญัติ อบต.ห้วยไคร้ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน ประธาน อสม. ประธานประชาคม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

มี 7 รูป เปิดดู 80 ครั้ง
 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาช
รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย

มี 0 รูป เปิดดู 91 ครั้ง
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ
อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับอาสาสปศุสัตว์ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2563
อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับอาสาสปศุสัตว์ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2563

มี 5 รูป เปิดดู 131 ครั้ง
 โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องแฮ่ รวม
อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านฮ่องแฮ่ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายให้กับพนักงาน และประชาชนทั่วไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมพลังสร้างสุขภาพการส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความเข้มแข็งชมรมสร้างสุขภาพ โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในเดือนพ.ย.2562 ตามเส้นทางที่กำหนด
อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านฮ่องแฮ่ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายให้กับพนักงาน และประชาชนทั่วไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมพลังสร้างสุขภาพการส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความเข้มแข็งชมรมสร้างสุขภาพ โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในเดือนพ.ย.2562 ตามเส้นทางที่กำหนด

มี 6 รูป เปิดดู 362 ครั้ง
 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดทำโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยหันมาออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน และหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น และส่งเสริมให้ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอันส่งผลให้เกิดความประหยัดทรัพยากรและลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดทำโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยหันมาออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน และหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น และส่งเสริมให้ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอันส่งผลให้เกิดความประหยัดทรัพยากรและลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

มี 10 รูป เปิดดู 267 ครั้ง
 โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยไคร้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ การปฏิบัติกรณีเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง โดยได้กำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยไคร้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ การปฏิบัติกรณีเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง โดยได้กำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้

มี 5 รูป เปิดดู 238 ครั้ง
 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไค
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิควิธีการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น การระงับเหตุจากแก๊สหุงต้มรั่วไหล การใช้ถังเคมีดับเพลิงในการเข้าระงับเหตุแก๊สรั่วไหล โดยได้กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิควิธีการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น การระงับเหตุจากแก๊สหุงต้มรั่วไหล การใช้ถังเคมีดับเพลิงในการเข้าระงับเหตุแก๊สรั่วไหล โดยได้กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้

มี 4 รูป เปิดดู 220 ครั้ง
 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
อบต.ห้วยไคร้ ดำเนินการตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนและให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว ณ บริเวณวัดน้อยดอยตุง และพระธาตุดอยตุง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562
อบต.ห้วยไคร้ ดำเนินการตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนและให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว ณ บริเวณวัดน้อยดอยตุง และพระธาตุดอยตุง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

มี 7 รูป เปิดดู 223 ครั้ง
 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
อบต.ห้วยไคร้ ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนและให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว ณ บริเวณวัดน้อยดอยตุง และพระธาตุดอยตุง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
อบต.ห้วยไคร้ ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนและให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว ณ บริเวณวัดน้อยดอยตุง และพระธาตุดอยตุง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562

มี 5 รูป เปิดดู 252 ครั้ง
 โครงการจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้เรื่องป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า การให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งต้องเริ่มจากให้หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้ และบริเวณซุ้มประตูทางเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง (คุปสาท)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้เรื่องป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า การให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งต้องเริ่มจากให้หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้ และบริเวณซุ้มประตูทางเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง (คุปสาท)

มี 3 รูป เปิดดู 200 ครั้ง
 โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล
อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่อดีดีได้อย่างถูกต้อง เกิดการรายงานเหตุผิดปกติจากคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง โดยได้กำหนดจัดฝึกอบรม  เชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยไคร้
อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่อดีดีได้อย่างถูกต้อง เกิดการรายงานเหตุผิดปกติจากคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง โดยได้กำหนดจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยไคร้

มี 10 รูป เปิดดู 130 ครั้ง
 โครงการประกวดหมู่บ้านในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางจังหวัดสะอาด
อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางจังหวัดสะอาด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย, ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมไปถึงเพื่อให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยได้กำหนดรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วมประกวดในเดือนสิงหาคม 2562 และดำเนินการออกตรวจหมู่บ้านในวันที่ 23 กันยายน 2562 และได้มอบเงินรางวัลสำหรับหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประกวดในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้
อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางจังหวัดสะอาด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย, ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมไปถึงเพื่อให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยได้กำหนดรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วมประกวดในเดือนสิงหาคม 2562 และดำเนินการออกตรวจหมู่บ้านในวันที่ 23 กันยายน 2562 และได้มอบเงินรางวัลสำหรับหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประกวดในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้

มี 4 รูป เปิดดู 171 ครั้ง
 โครงการการบริหารจัดการขยะและประกวดการจัดทำเสวียนเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง
อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดทำโครงการการบริหารจัดการขยะและประกวดการจัดทำเสวียนเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย, ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมไปถึงเพื่อให้เกิดครัวเรือนต้นแบบในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยได้กำหนดรับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมประกวดในเดือนสิงหาคม 2562 และดำเนินการออกตรวจหมู่บ้านในวันที่ 23 กันยายน 2562 และได้มอบเงินรางวัลสำหรับครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมประกวดในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้
อบต.ห้วยไคร้ ได้จัดทำโครงการการบริหารจัดการขยะและประกวดการจัดทำเสวียนเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย, ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมไปถึงเพื่อให้เกิดครัวเรือนต้นแบบในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยได้กำหนดรับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมประกวดในเดือนสิงหาคม 2562 และดำเนินการออกตรวจหมู่บ้านในวันที่ 23 กันยายน 2562 และได้มอบเงินรางวัลสำหรับครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมประกวดในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้

มี 15 รูป เปิดดู 232 ครั้ง
 โครงการเสวียนอัจฉริยะ ประจำปี 2562
อบต.ห้วยไคร้ ได้นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มผู้สูงอายุเขต อบต.ห้วยไคร้ จำนวน 20 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ในเสวียนเพื่อทำปุ๋ยลดต้นทุนการเกษตร
อบต.ห้วยไคร้ ได้นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มผู้สูงอายุเขต อบต.ห้วยไคร้ จำนวน 20 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ในเสวียนเพื่อทำปุ๋ยลดต้นทุนการเกษตร

มี 8 รูป เปิดดู 172 ครั้ง
 อบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานฯ
อบต.ห้วยไคร้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยะรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยไคร้
อบต.ห้วยไคร้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยะรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยไคร้

มี 9 รูป เปิดดู 228 ครั้ง
 กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
อบต.ห้วยไคร้ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น
อบต.ห้วยไคร้ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น

มี 5 รูป เปิดดู 227 ครั้ง
 การประชุมประชาคมตำบล
อบต.ห้วยไคร้ ดำเนินการจัดทำประชาคมตำบลเพื่อรับฟังรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกำหนดประเด็นการพัฒนาและนำข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้
อบต.ห้วยไคร้ ดำเนินการจัดทำประชาคมตำบลเพื่อรับฟังรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกำหนดประเด็นการพัฒนาและนำข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง อบต.ห้วยไคร้

มี 10 รูป เปิดดู 297 ครั้ง
 วันต่อต้านยาเสพติด
อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับประชาชนและนักเรียน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับประชาชนและนักเรียน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

มี 14 รูป เปิดดู 347 ครั้ง
 จิตอาสา ปลูกต้นไม้สองข้างทาง
อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับจิตอาสา ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางในเขต อบต.ห้วยไคร้
อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับจิตอาสา ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางในเขต อบต.ห้วยไคร้

มี 10 รูป เปิดดู 245 ครั้ง
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค
6 พ.ค. 2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ โดยนายประสิทธิ์ พุฒซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี
6 พ.ค. 2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ โดยนายประสิทธิ์ พุฒซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี

มี 7 รูป เปิดดู 297 ครั้ง
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อบต.ห้วยไคร้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยไคร้
อบต.ห้วยไคร้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยไคร้

มี 5 รูป เปิดดู 263 ครั้ง
 Big Cleaning Day
อบต.ห้วยไคร้ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนวันสงกรานต์
อบต.ห้วยไคร้ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ก่อนวันสงกรานต์

มี 8 รูป เปิดดู 269 ครั้ง
 กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
อบต.ห้วยไคร้จัดกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.ห้วยไคร้
อบต.ห้วยไคร้จัดกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.ห้วยไคร้

มี 4 รูป เปิดดู 250 ครั้ง


หน้าที่ :: [1] 2 3 | สุดท้าย
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 382321 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759
E-mail : saraban@huaikrai.go.th

Copyright © 2021 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::