"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน""
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
E-Service
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 36 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 31 ครั้ง

เดือนนี้: 572 ครั้ง

ปีนี้: 5,381 ครั้ง

 
 
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แสดงผล หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

ลำดับ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา
0352   ประกาศเกณฑ์น้ำมัน 2564 (วันที่ 17-02-2021)
0348   ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 28-10-2020)
0344   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (วันที่ 15-09-2020)
0343   ราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (วันที่ 08-09-2020)
0342   ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (วันที่ 03-09-2020)
0341   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖3 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3) (วันที่ 18-08-2020)
0340   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563 (วันที่ 22-07-2020)
0337   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน 2563 (วันที่ 27-06-2020)
0336   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 27-06-2020)
0335   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (วันที่ 27-06-2020)
0334   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (วันที่ 27-06-2020)
0333   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 27-06-2020)
0332   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (วันที่ 27-06-2020)
0331   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๙ บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ตำบลห้วยไคร้ (วันที่ 27-06-2020)
0330   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (วันที่ 27-06-2020)
0329   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยไคร้เหนือ (วันที่ 27-06-2020)
0328   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 27-06-2020)
0327   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๔ แกลลอน (วันที่ 27-06-2020)
0326    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 27-06-2020)
0325   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑๒ ) หมู่ที่ ๖ บ้านศาลาเชิงดอย (วันที่ 27-06-2020)
0324   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน (วันที่ 27-06-2020)
0323   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ 27-06-2020)
0322   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง (วันที่ 27-06-2020)
0321   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.ห้วยไคร้ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (วันที่ 27-06-2020)
0320   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) (วันที่ 27-06-2020)
0319   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) (วันที่ 27-06-2020)
0318   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 27-06-2020)
0317   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 27-06-2020)
0316   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ (COVID-๑๙) (วันที่ 27-06-2020)
0315   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร คลังอาหารชุมชน (วันที่ 27-06-2020)
0314   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 27-06-2020)
0313   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีน ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (วันที่ 27-06-2020)
0312   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผข ๙๗๗๑ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 27-06-2020)
0311   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 27-06-2020)
0310   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 27-06-2020)
0309   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครืื่องพ่นหมอกควัน (วันที่ 27-06-2020)
0308   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันในการจัดทำกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (วันที่ 27-06-2020)
0305   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันในการจัดทำกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (วันที่ 24-06-2020)
0304   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สาขา ยี่ห้อ Panasonic ระบบ ๓ สายนอก ๘ สายใน พร้อมติดตั้งและเดินระบบ จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ 24-06-2020)
0303   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๙ เชื่อม ซอย ๑๐) (วันที่ 24-06-2020)
0302   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 24-06-2020)
0301   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (วันที่ 24-06-2020)
0300   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก สำหรับใส่อาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 24-06-2020)
0299   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (วันที่ 24-06-2020)
0298   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 24-06-2020)
0297   รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 24-06-2020)
0294   สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (วันที่ 19-06-2020)
0293   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (วันที่ 21-05-2020)
0292   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านสันลิดไม้ ต.ห้วยไคร้ (วันที่ 08-05-2020)
0291   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคลองหินยาแนวลำเหมืองตาหย่า ข้าง อบต.ห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยไคร้ (วันที่ 08-05-2020)
0290   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ถนนบ้านสันยาว - บ้านสันลิดไม้ ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.141-02 ต.ห้วยไคร้ เชื่อมบ้านป่าบงงาม หมู่ที่ 6 ต.บ้านด้าย (วันที่ 08-05-2020)
0289   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ถนนบ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 ข้าง อบต.ห้วยไคร้) เชื่อมบ้านสันลิดไม้หมู่ที่ 8 ต.ห้วยไคร้ (วันที่ 08-05-2020)
0288   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ถนนบ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ ๔ ข้าง อบต.ห้วยไคร้) เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไคร้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 23-04-2020)
0287   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนบ้านสันยาว - บ้านสันลิดไม้) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๑๔๑ - ๐๒ ตำบลห้วยไคร้ เชื่อมบ้านป่าบงงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านด้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (วันที่ 23-04-2020)
0286    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคลองเรียงหินยาแนวลำเหมืองตาหย่า ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไคร้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 23-04-2020)
0285   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านสันลิดไม้ ตำบลห้วยไคร้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 23-04-2020)
0284   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 (วันที่ 21-04-2020)
0268   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ (วันที่ 23-09-2019)
0264   ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 09-09-2019)
0263   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 09-09-2019)
   

หน้าที่ :: [1] 2 3 | สุดท้าย

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 343311 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2021 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::