"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน""
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
E-Service
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
ติดต่อ อบต.
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
งานสาธารณสุข
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 71 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 110 ครั้ง

เดือนนี้: 2,247 ครั้ง

ปีนี้: 12,639 ครั้ง

 
 
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แสดงผล หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า

ลำดับ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา
0459   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (วันที่ 23-07-2021)
0458   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (วันที่ 23-07-2021)
0456   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (วันที่ 14-07-2021)
0455   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 (วันที่ 1-10-2020)
0452   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 (วันที่ 09-07-2021)
0451   ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านสันลิดไม้ ม.8 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 02-07-2021)
0450   ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 01-07-2021)
0449   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยไคร้ ม.4 บ้านฮ่องแฮ่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 29-08-2020)
0448   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจร (ถนนสายสามแยกประปา) ม.9 บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 29-05-2020)
0447   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 9 บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 29-05-2020)
0446   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.8 บ้านสันลิดไม้ ต.ห้วยไคร้ (วันที่ 07-05-2020)
0445   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ถนนบ้านฮ่องแฮ่ ม.4 ข้างอบต.ห้วยไคร้) เชื่อมบ้านสันลิดไม้ ม.8 ต.ห้วยไคร้ (วันที่ 07-05-2020)
0444   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ถนนบ้านสันยาว-บ้านสันลิดไม้) ต.ห้วยยไคร้ เชื่อมป่าบงงาม ม.6 ต.บ้านด้าย (วันที่ 07-05-2020)
0443   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคลองเรียงหินยาแนวลำเหมืองตาหย่า ข้าง อบต.ห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย (วันที่ 07-05-2020)
0442   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 02-01-2020)
0441   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา ม.6 บ้านศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 17-12-2019)
0440   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงส่วนสาธารณะขุนน้ำโป่ง บ้านสันต้นปุย ม.5 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 23-12-2020)
0439   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย9 เชื่อม ซอย 10) หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นปุย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 16-04-2020)
0438   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.3 บ้านสันยาว ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 03-04-2020)
0437   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 9 เชื่อมซอย 10) หมู่ที่ 8 บ้านสันลิดไม้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 03-04-2020)
0436   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยไคร้เหนือ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 26-03-2020)
0435   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 12) ม.6 บ้านศาลาเลชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 20-03-2020)
0434   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านฮ่องแฮ่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 30-01-2020)
0433   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัก) ม.5 บ้านสันต้นปุย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 06-01-2020)
0432   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ตัวยู) พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 23-12-2019)
0431   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 23-09-2019)
0430   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไคร้ เชื่อมบ้านป่าบงงาม ม.6 ต.บ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 20-09-2019)
0429   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (วันที่ 14-04-2020)
0428   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) (วันที่ 14-04-2020)
0421   ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านสันยาว ม.3 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 29-06-2021)
0420   ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ม.9 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 29-06-2021)
0419   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นปุย (วันที่ 09-03-2021)
0418   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ซอย ๗ ) หมู่ที่ ๕ บ้านสันต้นปุย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (วันที่ 09-03-2021)
0417   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ซอย ๑ ) หมู่ที่ ๘ บ้านสันลิดไม้ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (วันที่ 09-03-2021)
0416   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานต์ยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องแฮ่ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (วันที่ 03-03-2021)
0415   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านฮ่องแฮ่ -เชื่อมบ้านสันลิดไม้ (สายทางข้างโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่) ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (วันที่ 23-02-2021)
0414   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องแฮ่ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (วันที่ 23-02-2021)
0413   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องแฮ่ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (วันที่ 23-02-2021)
0412   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างการ์ดเรล (บริเวณไหล่ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๓ บ้านสันยาว ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (วันที่ 22-02-2021)
0411   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงเหล็ก เพื่อติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย (วันที่ 18-02-2021)
0410   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (วันที่ 17-02-2021)
0409   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกันสาดบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 17-02-2021)
0408   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ซอย ๑๐) หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องแฮ่ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 10-02-2021)
0407   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ซอย ๑) หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องแฮ่ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 10-02-2021)
0406   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนสายบ้านฮ่องแฮ่ใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยไคร้ เชื่อมไปยัง บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจ (วันที่ 09-11-2020)
0405   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 02-04-2021)
0404   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดผงเคมีแห้ง โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยไคร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 01-04-2021)
0403   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 01042021)
0402   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 01-04-2021)
0401   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๔๘ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 23-03-2021)
0400    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน (วันที่ 25-03-2021)
0399   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) (วันที่ 25-03-2021)
0395   รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 (วันที่ 13-05-2021)
0394   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 11-03-2021)
0393   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 11-03-2021)
0392   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร) (วันที่ 17-02-2021)
0391    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผข ๙๗๗๑ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 10-02-2021)
0390    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และน้ำดื่ม โครงการจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 0902-2021)
0389   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (วันที่ 25-02-2021)
0388   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (วันที่ 25-02-2021)
   

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 366439 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2021 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::