"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่ / การบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบกฏหมายราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
แผนการดำเนินงานปี 53
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 
 
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แสดงผล หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า

ลำดับ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา
0129   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ตะแกรงเหล็ก) สายสุสานบ้านสันต้นปยุ หมู่ที่ 5 แผ่น 2 (วันที่ 27-10-2014)
0128   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ตะแกรงเหล็ก) สายสุสานบ้านสันต้นปยุ หมู่ที่ 5 (วันที่ 27-10-2014)
0127   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 14-10-2014)
0126   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันต้นปุย หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 3) (วันที่ 29-08-2014)
0125   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันต้นปุย หมูที่ 5 (ครั้งที่ 2) (วันที่ 07-08-2014)
0124    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันต้นปุย หมูที่ 5 (ครั้งที่ 2) (วันที่ 07-08-2014)
0122   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติม 6) (วันที่ 21-05-2014)
0121   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติม 5) (วันที่ 21-05-2014)
0120   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติม 4) (วันที่ 21-05-2014)
0119   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติม 3) (วันที่ 21-05-2014)
0118   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติม 2) (วันที่ 21-05-2014)
0117   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติม 1) (วันที่ 21-05-2014)
0116   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (วันที่ 21-05-2014)
0115   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ (เพิ่มเติม 3) (วันที่ 21-05-2014)
0114   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ (เพิ่มเติม 1) (วันที่ 21-05-2014)
0113   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ (วันที่ 21-05-2014)
0102   ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมถนนดินลูกรัง บ้านฮ่องแฮ่หลวง หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 (วันที่ 27-12-2013)
0100   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมถนนดินลูกรัง บ้านฮ่องแฮ่หลวง หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 2) (วันที่ 04-12-2013)
0099   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมถนนดินลูกรัง บ้านฮ่องแฮ่หลวง หมู่ที่ 4 (วันที่ 12-11-2013)
0098   ผลการสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (วันที่ 16-10-2013)
0092   สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 30-09-2013)
0091   ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ครั้งที่ 2 ) (วันที่ 24-07-2013)
0090   ประกาศ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ (วันที่ 01-07-2013)
0088   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (วันที่ 26-06-2013)
0087   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (วันที่ 28-05-2013)
0086   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 3) (วันที่ 22-04-2013)
0085   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ (วันที่ 18-04-2013)
0079   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) (วันที่ 18-02-2013)
0078   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (วันที่ 08-01-2013)
0073   สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 14-09-2012)
0072   เรื่อง สอบราคาซื้อดินลูกรัง (หินผุ) พร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (เส้นทางการเกษตร) บ้านสันต้นปุย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (วันที่ 10-09-2012)
0070   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ครั้งที่ 2) (วันที่ 05-07-2012)
0069   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (วันที่ 13-06-2012)
0065   ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไคร้ (วันที่ 04-04-2012)
0064   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไคร้ (วันที่ 19-03-2012)
0058   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 2) (วันที่ 24-01-2012)
0057   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (วันที่ 04-01-2012)
0052   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 14-09-2011)
0048   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง(ครั้งที่ 3) (วันที่ 19-05-2011)
0046   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) (วันที่ 12-04-2011)
0045   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (วันที่ 11-04-2011)
0044   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (วันที่ 29-03-2011)
   

หน้าที่ :: 1 [2]

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 218870 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256

Copyright © 2018 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::