"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
E-Service
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 45 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 54 ครั้ง

เดือนนี้: 1,417 ครั้ง

ปีนี้: 2,965 ครั้ง

 
 
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แสดงผล หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า

ลำดับ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา
0261   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-04-2019)
0260   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นปุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-04-2019)
0257   ประกาศเรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นปุย (วันที่ 08-03-2019)
0256   ประกาศเรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่่ 4 บ้านอ่องแฮ่ (วันที่ 08-03-2019)
0215   ประกาศ อบต.ห้วยไคร้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ 4 (ข้างโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่) -เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (วันที่ 08-03-2018)
0213   ประกาศ อบต.ห้วยไคร้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ 4 (ข้าง อบต.ห้วยไคร้) -เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 22-02-2018)
0212   ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันลิดไม้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 21-02-2018)
0211   ราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตัวยู) (ซอย 10) หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 21-02-2018)
0210   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 3) หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นปุย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย) (วันที่ 21-02-2018)
0208   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 (ข้างโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่) - เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (วันที่ 13-02-2018)
0207   การรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ 4 (ข้างโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่) เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดร (วันที่ 07-02-2018)
0206   ประกาศ อบต.ห้วยไคร้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ 4 (ข้าง อบต.) เชื่อมบ้านสันลิดไม้ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 07-02-2018)
0204   การรับฟังความคิดเห็นร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านฮ่องแฮ่ ม. 4 (เส้นข้างโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่) - ม.8 ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-02-2018)
0203   การรับฟังความคิดเห็นร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านฮ่องแฮ่ ม. 4 (เส้นข้าง อบต.) - ม.8 ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 01-02-2018)
0201   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทางการเกษตร) หมู่ที่ 3 บ้านสันยาว ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 26-01-2018)
0200   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 13) หมู่ที่ 9 บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 26-01-2018)
0199   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮอ่งแฮ่(ข้าง อบต.ห้วยไคร้) เชื่อมบ้านสันลิดไม้ ม.8 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 26-01-2018)
0198   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮอ่งแฮ่(ข้าง รร.บ้านฮ่องแฮ่) เชื่อมบ้านสันลิดไม้ ม.8 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (วันที่ 26-01-2018)
0190   ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ที่ดิน อบต.)บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 (วันที่ 17-08-2017)
0189   ปรับปรุงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 และปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านฮ่องแฮ่ (วันที่ 17-08-2017)
0188   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยการลงดินลูกรัง(หินผุ)บ้านสันต้นปุย ม.5 (วันที่ 17-08-2017)
0187   ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาเชิงดอย ม.6 (วันที่ 17-08-2017)
0186   ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์บริการสาธารณะสุข อบต.ห้วยไคร้) บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 (วันที่ 17-08-2017)
0185   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยการลงดินลูกรัง(หินผุ)บ้านสันยาว ม.3 (วันที่ 17-08-2017)
0184   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยการลงดินลูกรัง(หินผุ)บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ม.9 (วันที่ 17-08-2017)
0179   โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านสันลิดไม้(ซอย 8) ม.8 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0178   โครงการขุดลอกลำเหมืองเส้นข้าง อบต.ห้วยไคร้ บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 - ราคากลาง ปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0177   โครงการขุดลอกลำเหมืองเส้นหน้าบ้าน (ตั้งแต่ฟาร์มหมูนายบุญทา ชุ่มมงคล) บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ม.9 - ราคากลาง ปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0176   โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสานคริตส์ หมู่ 4 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0175   โครงการขุดลอกลำเหมืองเส้นข้าง รร.บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 - ราคากลาง ปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0174   ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.11 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0173   ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านฮ่องแฮ่ใหม่ ม.9 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0172   ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านสันลิดไม้ ม.8 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0171   ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านสันต้นปุย ม.5 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0170   ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0169   ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านสันยาว ม.3 - ราคากลางปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0168   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านฮ่องแฮ่ (สายหลังบ้านนายเป็ง ทะเขียว) ม.4 -ราคากลาง ปี 60 (วันที่ 21-06-2017)
0166   ราคากลางโครงการปี 59 (โครงการก่อสร้างป้าย อบต. พร้อมประตูและรั้ว อบต.ห้วยไคร้) (วันที่ 10-07-2016)
0160   ราคากลางโครงการปี 59 (โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 6) (วันที่ 10-07-2016)
0156   ราคากลางโครงการปี 58 (โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.4) (วันที่ 03-07-2015)
0155   ราคากลาง โครงการปี58 (โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ศพด.) (วันที่ 03-07-2015)
0154   ราคากลางโครงการ ปี58 (โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สุสานพุทธ) (วันที่ 03-07-2015)
0153   ราคากลางโครงการปี 58 (ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9) (วันที่ 03-07-2015)
0152   ราคากลางโครงการปี 58 (ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 ซอย 11-12) (วันที่ 03-07-2015)
0151   ราคากลางโครงการปี 58 (ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ ม.4) (วันที่ 03-07-2015)
0150   ราคากลางโครงการปี 58 (โครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา ม.6) (วันที่ 03-07-2015)
0149   ราคากลางโครงการปี 58 (โครงการถมที่ดิน อบต.ห้วยไคร้) (วันที่ 03-07-2015)
0148   ราคากลาง โครงการ ปี 58 (โครงการถนน คสล ม.8 ) (วันที่ 03-07-2015)
0147   ราคากลางโครงการปี 58 (โครงการถนน คสล ม.5 เส้นทางสุสาน) (วันที่ 03-07-2015)
0146   ราคากลางโครงการปี 58 (โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3) (วันที่ 03-07-2015)
0145   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังเรียงหินยาแนว บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 (วันที่ 16-01-2015)
0144   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 8 (วันที่ 12-01-2015)
0142   ประกาศสอบราคาจ้างศาลาเอนกประสงค์สุสานพุทธ ม.4 (วันที่ 11-11-2014)
0141   ประกาศสอบราคาจ้างศาลาเอนกประสงค์ ม.4 (วันที่ 11-11-2014)
0140   ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ ม.9 (วันที่ 11-11-2014)
0139   ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ ม.6 (วันที่ 11-11-2014)
0138   ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงเมรุ ม.4 (วันที่ 11-11-2014)
0137   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.4 (วันที่ 11-11-2014)
0136   ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ปี 58 (วันที่ 11-11-2014)
0135   ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 04-11-2014)
   

หน้าที่ :: 1 [2] 3 | สุดท้าย

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 336918 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2021 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::