"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 15 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 83 ครั้ง

เดือนนี้: 1,137 ครั้ง

ปีนี้: 11,508 ครั้ง

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ เพื่อการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2556ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์

วัน  เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์  เพื่อการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน  ประจำปี 2556

-----------------------

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  ได้มีประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี  2556 ลงวันที่  5 มีนาคม  พ.ศ. 2556 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  และสร้างรายได้แก่ผู้ปกครอง ไปแล้วนั้น   

                   บัดนี้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน  นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี  2556  ดังต่อไปนี้

 

          1.  รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

นางสาวภานุมาศ

เขื่อนคำป้อ

 

2

นางสาววรรณนิศา

ราชคม

 

3

นางสาววรวรรณ

ไชยกล

 

4

นางสาวมะลิวรรณ์

ปินตาดวง

 

5

นางสาวรัตนพร

โยคำ

 

6

นายไตรรัตน์

ใจฝั้น

 

7

นางสาวภัทรา

เสนนาน้อย

 

8

นายสิทธิกร

พรมเลิศ

 

9

นายเอกชัย

เตจ๊ะ

 

                                                                  

          2.  วัน  เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  จะดำเนินการสอบคัดเลือก  (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 โดยให้ผู้มีที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกทุกคนมารายงานตัว  ณ  ที่ทำการ อบต.ห้วยไคร้  ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อบต.ห้วยไคร้ โดยให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือ

ชุดนักศึกษา  

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน       

                                      ประกาศ  ณ  วันที่ 13  มีนาคม  พ.ศ. 2556

 

 

 (นายประสิทธิ์  พุฒซื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

 
 

 

 

 


เปิดอ่านทั้งหมด 553 ครั้ง
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด . .
0270 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 28-10-2019
0269 ประกวดเสวียนระดับครัวเรือน ตามโครงการบริหารจัดการขยะและการประกวดการจัดทำเสวียนเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง วันที่ 23-10-2019
0268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ วันที่ 23-09-2019
0267 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.ห้วยไคร้ วันที่ 23-09-2019
0266 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น วันที่ 18-09-2019
0265 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของ อบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย วันที่ 10-09-2019
0264 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 09-09-2019
0263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 09-09-2019
0261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01-04-2019
0260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นปุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01-04-2019
     
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 260174 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2019 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::