"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน""
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
E-Service
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
ติดต่อ อบต.
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
งานสาธารณสุข
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 59 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 91 ครั้ง

เดือนนี้: 1,792 ครั้ง

ปีนี้: 19,051 ครั้ง

 
 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล / ประวัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
 
ประวัติความเป็นมาของ อบต.ห้วยไคร้
ตำบลห้วยไคร้ เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลโป่งผา ซึ่งได้ตั้งชุมชนเมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา ในบริเวณนี้มีน้ำไหลออกจากลำห้วย แล้วมีต้นไคร้ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขึ้นเต็มไปหมด ชาวบ้านจึงงเรียกที่บริเวณนี้ว่า “ห้วยไคร้”

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลห้วยไคร้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 (จำนวน 3,637 แห่ง) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539

โดยเริ่มต้นการทำงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ (ชั่วคราว) บริเวณด้านหน้าบ้านกำนันตำบลห้วยไคร้ พ่อกำนันคำอ้าย ชุ่มมงคล จากนั้นในปี พ.ศ. 2542 ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (ถาวร) ณ เลขที่ 95 หมู่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ เป็นอาคารชั้นเดียวมีขนาดห้องทำงาน 2 ห้อง และจากนั้นได้ปรับปรุง ต่อเติมอาคารเพิ่มอีก 1 ห้องทำงาน ก่อสร้างอาคารหอประชุมด้านหลังที่ทำการ อบต. จนกระทั่งปี พ.ศ. 2549 ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ ได้เห็นพ้องตรงกันว่า ปัจจุบันภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ อบต.ได้เพิ่มขึ้น มีผู้มาติดต่อราชการมากขึ้น รวมทั้งมีบุคลากรเข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น ทำให้อาคารหลังเดิมไม่สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้ จึงเห็นชอบให้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยไคร้ โดยก่อสร้างบริเวณเดิมเป็นอาคารขนาด 2 ชั้น กว้าง 14 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 12.40 เมตร เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนและรองรับปริมาณงาน จำนวนบุคลากรและภารกิจการกระจายอำนาจที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
 
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ตั้งอยู่พิกัด NC 938407 สูงจากระดับน้ำทะเล 386 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอแม่สาย 25 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายประมาณ 45 กิโลเมตร

ประกาศจัดตั้งจากสภาตำบลห้วยไคร้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (จำนวน 3,637 แห่ง) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539)
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดกับตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
และตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 
ลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่ 37.33 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,331.25 ไร่ พื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีภูเขาเป็นแนวสลับซับซ้อนทางทิศตะวันตก (เทือกเขาดอยนางนอนและดอยตุง)
 
ลักษณะภูมิอากาศ แบบมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน
ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
 
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.go.th
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 382303 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759
E-mail : saraban@huaikrai.go.th

Copyright © 2021 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::