"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน""
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
E-Service
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
ติดต่อ อบต.
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
งานสาธารณสุข
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 9 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 7 ครั้ง

เดือนนี้: 141 ครั้ง

ปีนี้: 1,530 ครั้ง

 
 

 

ภาพกิจกรรม อบต. ห้วยไคร้
 
ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยไคร้
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเมื่อ : วันที่ 25-01-2022
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศเมื่อ : วันที่ 25-01-2022
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.1 ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศเมื่อ : วันที่ 20-01-2022
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อ : วันที่ 20-01-2022
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเมื่อ : วันที่ 19-01-2022
คำแถลงนโยบาย ของ นาวสาววรนัน รัตรวิภัคกุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ประกาศเมื่อ : วันที่ 04-01-2022
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อ : วันที่ 24-11-2021
ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประกาศเมื่อ : วันที่ 20-11-2021
ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565
ประกาศเมื่อ : วันที่ 01-10-2021
ประกาศเรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศเมื่อ : วันที่ 15-10-2021
อ่านทั้งหมด

 

 

ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านฮ่องแฮ่ใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไคร้ เชื่อมไปยัง บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จ
ประกาศเมื่อวันที่ 18-02-2022
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านฮ่องแฮ่ใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยไคร้ เชื่อมไปยัง บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อวันที่ 04-02-2022
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 )
ประกาศเมื่อวันที่ 12-01-2022
รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อวันที่ 12-10-2021
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
ประกาศเมื่อวันที่ 03-01-2022
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ประกาศเมื่อวันที่ 03-12-2021
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
ประกาศเมื่อวันที่ 08-11-2021
อ่านทั้งหมด
 
 
 
ข่าวสาร - งานเชียงราย
 
 

นางสาววรนัน รัตรวิภัคกุน

0853646252

 

นายบัณฑิต งามดี

ปลัด อบต.ห้วยไคร้

0815308375

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝำทิพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝยตุง
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ่งท๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวตำบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ่งท๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวตำบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
 
 
 
 
 
๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน ๏ฟฝ๏ฟฝยก อบ๏ฟฝ.
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.ห้วยไคร้
  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 7 หมู่ที่ 11
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 6 หมู่ที่ 9
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยไคร้ เขต 5 หมู่ที่ 8
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
เว็บไซต์ในเชียงราย
  จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลนครเชียงราย
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
  ประชาสัมพันธ์เชียงราย
  สนง.เกษตรจังหวัด
  สนง.เกษตรและสหกรณ์
  สนง.สถิติจังหวัด
  สนง.ประกันสังคม
  สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
  สถานีอุตุนิยมวิทยา
  สนง.คลังจังหวัด
  ศูนย์การศึกษานอกร.ร..
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  ททท.ภาคเหนือเขต 2
  ด่านศุลกากรแม่สาย
  สนง.พระพุทธศาสนา
  ทางหลวงชนบท
  ศูนย์ประสานงาน HIV
 ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
ข้อมูลท่องเที่ยว ที่พัก บริษัททัวร์ ข่าวท้องถิ่น หางานเชียงราย ฯลฯ
 
 
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ ๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ >> ๏ฟฝ๏ฟฝยง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝอฟ๏ฟฝ๏ฟฝ  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 087-1843622
 
แผน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ GIS Map
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 
 
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.go.th
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 452903 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759
E-mail : saraban@huaikrai.go.th

Copyright © 2024 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::